291. Đợt 9 – Trao quà Hội người mù Hốc Môn dịch Covid