VIÊN MÃN TRÙNG TU CHÙA CỔ BỤT MỌC XÃ NINH KHANG – VĨNH LỘC – THANH HÓA

Toàn cảnh hữu tình và trang nghiêm Chùa Bụt Mọc vừa khánh thành 19/6 AL và Cúng Trai Tăng sau khi khánh thành. Sau hè Chùa là ngọn núi có hang động chưa được khai thác là 1 bí ẩn. Chùa Bụt Mọc được lập tự hơn 700 năm liệt vào danh sách chùa cổ VN. Từ Thiện Đồng Tâm hữu duyên cùng địa phương trùng tu xây mới giữ gìn di sản tâm linh từ thời Vua Lê. Thủa xưa các vị Vua và Hoàng tộc, hiền sĩ, công thần… đến nơi này viếng chùa, cầu Quốc thái dân an. Album khánh thành chùa đăng sau. Ngắm chùa trước nha!
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!