TRAO HỌC BỔNG XÃ ĐÔNG PHƯỚC – HẬU GIANG TẠI LỄ KHÁNH THÀNH CẦU 156-157

20 học sinh nghèo vượt khó học giỏi xã Đông Phước – Châu Thành – Hậu Giang được nhận học bổng 500.000đ tại Lễ khánh thành cầu Đồng Tâm 156-157 ngày 31/01/21. Tại lễ Mai cũng trích trao 2.000.000đ thưởng cho Đoàn Thanh Niên xã tích cực bán nhớt gây quỹ làm đường nối cầu Đồng Tâm 156 tại cù lao ấp Đông Phú. Nên tiền bán nhớt Hitex của Công Ty Bảo Đăng ghi quỹ xây cầu là 38.800.000đ giảm đi 2.000.000đ thưởng cho Đoàn Thanh Niên báo cáo cả nhà!
 
Tin: Mai chủ nhiệm – Ảnh: Phó Bá Cường