Tháng 7/2020: Xe lăn tặng BV Bình Đại và Quà xã Thạnh Phước – Bến Tre

THU TIỀN VẬN ĐỘNG

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền 
  Số dư Quà covid người mù chuyển sang     14,644,000
1 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG Cho xe lăn ACB 09/07/20 2,000,000
2 BÙI THỊ DIỆU HIỀN Cho xe lăn ACB 10/07/20  500,000 
3 ĐOÀN HỒNG PHONG (Ca sĩ Việt Hùng) TPHCM VCB 08/07/20 200,000
4 PHẠM THỊ THI hồi hướng cho oan gia trái chủ Tăng Thị Bích Liên 67t bị ung thư Tiền Giang VCB 09/07/20 500,000
5 TRỊNH THỊ HỔNG HẢI Hà Nội VCB 09/07/20 500,000
6 NGUYỄN VĂN DANH Ba Hiệp Nộp 10/07/20 150,000
7 TÂM AN NHIÊN TPHCM ACB 13/07/20 500,000
8 PHẬT TỬ NGỌC LAN TPHCM Nộp 12/07/20 300,000
9 CHỊ KIM THỂ TPHCM Nộp 12/07/20 200,000
10 VÕ THỊ HIỆP TPHCM Nộp 12/07/20 200,000
11 GĐ. CHỊ HỒNG ĐIỆP TPHCM ACB 22/07/20  400,000 
  CỘNG     5,450,000
  CÔ THANH GIÚP HIỆN VẬT     5,700,000
1 Mì gói (thùng) (chi mua thêm 10 thùng)  40   60,000   2,400,000 
2 Dầu ăn chai 1 lít  50   30,000   1,500,000 
3 Nước mắm  50   18,000   900,000 
4 Đường bịch 1 kg  50   18,000   900,000 

CHI MUA QUÀ

 Stt   Nội dung  SL  Đơn giá   Thành tiền 
1  Gạo  500  12,000   6,000,000 
2  Mì Vị Hương (nhận hiện vật 40 thùng)  10  60,000   600,000 
2  Nước tương ngon  50  13,000   650,000 
3  Khăn tắm vàng  50  10,000   500,000 
4  Khăn tắm cam  50  13,000   650,000 
5  Xe lăn Kiến Tường tặng bệnh viện  2  4,500,000   9,000,000 
6  Phí chở 2 xe lăn về Pháp Vân       150,000 
7  Hỗ trợ thuê xe 29c chở quà       500,000 
8  Băng rôn        120,000 
  Tổng chi tiền      18,170,000 
  CÔ THANH GIÚP HIỆN VẬT     5,700,000
1 Mì gói (thùng)  40   60,000   2,400,000 
2 Dầu ăn chai 1 lít  50   30,000   1,500,000 
3 Nước mắm  50   18,000   900,000 
4 Đường bịch 1 kg  50   18,000   900,000 
  Tổng giá trị quà tặng Bình Đại      23,870,000 
  Số dư quà Covid người mù chuyển sang      14,644,000 
  Số tiền vận động quà Bình Đại      5,450,000 
  Số dư quà covid chuyển vào Quỹ quà tặng báo cáo riêng      1,924,000 

Kết quả:

  • Tặng 2 xe lăn cho Bệnh viện Bình Đại – 9.150.000đ
  • Quà 50 hộ nghèo xã Thạnh Phước – 14.720.000đ
    Tổng giá trị ủy lạo: 23.870.000đ  ngày 12/07/2020