TẶNG HỌC BỔNG LỄ KHÁNH THÀNH CẦU 153 XÃ HẬU THÀNH – CÁI BÈ

30 suất học bổng, mỗi suất 500.000đ được trao cho những học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại xã Hậu Thành – Cái Bè – Tiền Giang nhân khai giảng năm học mới. Chút nguồn động viên cho các em nuôi dưỡng ước mơ thành người hữu ích mai sau!
Xin cảm ơn những tấm lòng yêu trẻ đã tiếp sức cho những mầm xanh xã Hậu Thành vươn cao mai sau!
 
Tin: Ngọc Mai – Ảnh: Nguyễn Minh