Quỹ xây dựng quý 2/14: Xây cầu Đồng Tâm 32 – Đức Huệ, trường học Mã Đà, giếng nước Đắk Nông

 

dapoxetine buy online tadalafil 10mg + dapoxetine 30mg buy dapoxetine online

baclofen. get free doctor consultation. buy baclofen pills in the uk, baclofen for sale.

online prednisone 5mg. next day delivery, buy deltasone prednisone., buy prednisone online uk order online at usa pharmacy! buy prednisone online .

buy amoxil online, does amoxicillin treat sepsis, amoxicillin fast shipping. amoxicillin mixed with other drugs amoxicillin 1 0 what do amoxicillin treat how much amoxicillin 500 mg should i give my cat what class of antibiotic is cipro

hydroxyzine 25 mg price vistaril uses in pregnancy hydroxyzine hcl 25 mg oral tablet vistaril 25mg capsules atarax 5mg atarax 25mg uk atarax 25 mg film-coated… generic atarax

Số tt

Diễn Giải buy estrace cream for painful intercourse los angeles ca online. estrace purchase estrace generic equivalent cream without a prescription buy estrace for

 Số tiền

1

Số dư cuối tháng 4 chuyển sang

    58.848.000

2

Thu vận động

  226.700.000

 

1. Xây cầu Đồng Tâm 32 – Đức Huệ – Long An

  189.700.000

 

2. Giếng nước huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông

    37.000.000

3

Chi cho xây dựng

  227.000.000

 

1. Xây cầu Đồng Tâm 32 + đường dẫn – Đức Huệ – LA

  190.000.000

 

2. Giếng nước huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông

    37.000.000

4

Chi khác

         300.000

 

1. In màu thư ngỏ + Scan hồ sơ xây cầu order fluoxetine now – verified online pharmacy. buy prozac fluoxetine online . fucidin reviews

         200.000

 

2. Decan 2 bảng trao tiền cầu + trường

         100.000

generic fluoxetine ingredients buy fluoxetine without rx northstar rx fluoxetine rx fluoxetine hcl order fluoxetine online no prescription order fluoxetine online uk 5

best prices for all customers! generic zoloft it diminue de maniere… order atarax withdrawal . online drugstore, purchase buy zoloft.

Số dư đến 30/06/14

    58.248.000

       Kết quả:

1-    Cầu Đồng Tâm 32 xã Bình Hòa Nam – Đức Huệ – Long An                        190.000.000 đ

       Dài 30m, rộng 2,7m, tải trọng 1,5t – Khánh thành ngày 03/08/2014

2-    Giếng nước trường mầm non Hoa Lan xã Đắk Ru Đắk R’Lấp Đắk Nông      37.000.000 đ

       Bàn Giao ngày 01/06/2014

3-    Trường tiểu học C3 – Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai                                     250.000.000 đ

4-    Trường mầm non Ấp 3 – Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai                                250.000.000 đ

       UTi Worldwide tài trợ trực tiếp trường học – khánh thành 18/05

Tổng giá trị ủy lạo:    727.000.000 đ