LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 4-5 NĂM 2020

1. Ngày 12/04/20: TPHCM  
–  Trao quà Hội người mù Bình Thạnh – Gò Vấp

2. Ngày 17/04/20: Cái Bè – Tiền Giang
–  Khởi công cầu 150-151 xã An Cư
–  Khởi hành tại Pháp Vân 6g sáng

3. Ngày 19/04/20: TPHCM  
–  Trao quà Hội người mù Q.3 – Q.7 – Phú Nhuận – Tân Bình 

4. Ngày 26/04/20: TPHCM   
–  Trao quà Hội người mù Q.5 – Bình Tân

5. Ngày 02/05/20: TPHCM 
–  Trao quà Hội người mù Q.12 – Tân Phú

6. Ngày 10/05/20: TPHCM    
–  Trao quà Hội người mù Q.6 – Q.8

7. Ngày 17/05/20: Đức Hòa – Long An
–  Khánh thành cầu 149 – Quà hs xã Hựu Thạnh
–  Khởi hành tại Pháp Vân 6g sáng

8. Ngày 24/05/20: TPHCM  
–  Trao quà Hội người mù Q.1 – Nhà Bè

9. Ngày 30/05/20: Cái Bè – Tiền Giang
–  Khánh thành cầu 150-151 – Quà hs xã An Cư
–  Khởi hành tại Pháp Vân 6g sáng

10. Ngày 31/05/20: TPHCM
–  Trao quà Hội người mù Q.10