KHỞI CÔNG CẦU ĐỒNG TÂM 193 – TÂN NHUẬN ĐÔNG – CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP

Cầu Đồng Tâm 193 được khởi công xây dựng ngày 11/11/23 tại ấp Tân Lập xã Tân Nhuận Đông – Châu Thành – Đồng Tháp cách chùa Hội Phước Nha Mân 500m. Đây là cây cầu có nhân duyên xây nóng nhất lịch sử vì mới khảo sát có 10 ngày là Mai cho khởi công dù kinh phí còn thiếu hơn 160.000.000đ, phải xây gấp cứu cầu sắp sập và kịp khánh thành Tết Tây 2024 khai thiện năm mới. Mong nhiều tấm lòng hùn phước tiếp!

Xin tri ân tất cả nhà hảo tâm, Tri ân Xi măng Fico-YTL luôn đồng hành, Tri ân Thầy Nhuận Chiêu kết nối và kêu gọi phụ. Kính chúc an vui!

Tin: Mai Chủ nhiệm – Ảnh: Phó Bá Cường