KHÁNH THÀNH CẦU 156 – ĐƯỜNG BÊ TÔNG XÃ ĐÔNG PHƯỚC – CHÂU THÀNH – HG

Ngày 31/01/21, cầu Đồng Tâm 1560nối cù lao ấp Đông Phú xã Đông Phước – Châu Thành – Hậu Giang và con đường bê tông được chính thức khánh thành thông xe. Từ nay, bà con cù lao có con đường thông ra lộ chính rất thuận tiện cho giao thông và phát triển kinh tế nông thôn. Niềm vui trước thềm xuân hứa hẹn nhiều phát triển cho năm mới 2021.
Cầu mới dài 35m kèm đường dẫn 9m, rộng 3m, tải 5 tấn kinh phí 313.000.000đ. Trong đó, Từ thiện Đồng Tâm tài trợ 293.000.000đ, có sự góp sức của Nhóm Thiện Duyên Cần Thơ 46.000.000đ, và huyện Châu Thành đối ứng 50.000.000đ. Xi măng FICO-YTL tài trợ 235 bao xi măng trị giá 20.000.000đ. Con đường dài 110m – rộng 3m – tải 5 tấn kinh phí 118.000.000đ. Trong đó, Xi măng FICO-YTL tài trợ 280 bao xi măng trị giá 25.000.000đ, Từ Thiện Đồng Tâm tài trợ 54.200.000đ và bán nhớt Hitex gây quỹ làm đường là 38.800.000đ.
 
Xin tri ân những tấm lòng đã chung tay bắc nhịp cầu cho xuân về khắp chốn! Kính chúc năm mới an lành, hạnh phúc, không covid!
 
Tin: Mai chủ nhiệm – Ảnh: Phó Bá Cường