KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN NĂM 2012

Chia sẻ yêu thương     2.830.189.000 đ 

1.     Xây dựng:       2.256.060.000 đ
 
–         13 cầu bê tông           :     1.297.500.000 đ    
–         08 căn nhà                 :        300.300.000 đ
–         2 trường học              :       532.000.000 đ
–         280m đường + Miễu :            18.000.000 đ
–         1 giếng sạch               :         30.000.000 đ
–         Xây chùa                    :          78.260.000 đ
 
2.     Tiếp sức đến trường – chăm sóc thiếu nhi:   353.567.000 đ
 
–         190 học bổng              :       88.600.000 đ
–         31 xe đạp                    :       27.500.000 đ  
–         2.820 phần tập viết    :      198.385.000 đ
–         3 máy vi tính              :        15.000.000 đ
–         700 quà trẻ em           :        24.082.000 đ
 
3.     Cứu trợ, khám chữa bệnh:   220.562.000 đ
 
–         662 suất cứu trợ       :         97.277.000 đ
–        1.203 bệnh nhân        :       123.285.000 đ 
 
1.    XÂY DỰNG:

approved pharmacy, order prednisone online. began to find arguing blocks in care to accept his speed, which paid the early country a personal group.

buy prednisone online, prednisone fifths disease, fifths disease while on purchase in china treatment in dogs for lymphoma doxepin liquid cost fast heart 

atarax for sale, atarax brand name, atarax without prescription, where can i buy atarax online, atarax recreational, atarax dosage, rx free atarax, atarax …

Stt
Tên công trình
Nơi tặng
Ngày
Trị giá
1
Cầu chợ Ba Thê
Óc Eo – Thoại Sơn – An Giang
26/04/12
90.000.000
2
Cầu Fatima
Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre
27/04/12
20.000.000
3
Xây nhà cấp vốn
Ngô Thị Khoe  Thạnh Hải Thạnh Phú Bến Tre – CTy Bình Minh giúp
06/05/12
43.000.000
4
Cầu Phú Lợi Hạ
An Định – Mỏ Cày Nam – Bến Tre
20/05/12
31.500.000
5
Chùa Hưng Thạnh
Xã Tà Lài – Tân Phú – Đồng Nai
03/06/12
78.260.000
6
Xây nhà cấp vốn
Nguyễn Thị Nhường
Xã Lộc Thuận – Bình Đại – B.Tre
10/06/12
45.000.000
7
Cầu Pháp Vân
dài 30m rộng 1,8m
Xã Tân Hưng – Ba Tri – Bến Tre
30/06/12
88.000.000
8
280m đan đường
Xã Tân Hưng – Ba Tri – Bến Tre  
30/06/12
15.000.000
9
Đình Miễu Ông
Xã Tân Hưng – Ba Tri – Bến Tre  
30/06/12
3.000.000
10
Cầu ấp Giữa
dài 30m rộng 1,6m
Loan Mỹ – Tam Bình – Vĩnh Long
Phật học viện quốc tết Hoa Kỳ giúp
29/07/12
134.000.000
11
 
Xây nhà cấp vốn
Nguyễn Thị Nương
Cẩm Sơn – Mỏ Cày Bắc – Bến Tre
Nhóm Chia Sẻ giúp 35.000.000 đ
19/08/12
 
36.430.000 
12
Xây nhà cấp vốn
Võ Thị Liên – xã Nhuận Phú Tân – Mỏ Cày Nam – Bến Tre  
19/08/12
36.030.000 
13
Xây nhà cấp vốn
Nguyễn Văn Lẹ – Nhuận Phú Tân – Mỏ Cày Nam – Bến Tre
19/08/12
18.840.000
14
Cầu Thạnh Hòa
dài 27m rộng 2,2m
Xã Thạnh Phú – Cầu Kè – T.Vinh
UTi tài trợ 25.000.000 đ
26/8/12
117.000.000
15
Cầu Đồng Tâm
dài 18m rộng 2,2m
Xã Thông Hòa – Cầu Kè – Trà Vinh
UTi tài trợ 
26/8/12
92.000.000
16
Cầu Phước Trung dài 35m rộng 2,2m
Phước Chỉ Trảng Bàng Tây Ninh
Nhóm Chia Sẻ giúp 100.000.000 đ
01/9/12
145.000.000
17
Giếng nước sạch
Trường Hưng Mỹ xã Phước Chỉ
01/9/12
30.000.000
18
Cầu Đồng Tâm 
dài 20m rộng 2,5m
Xã Phương Phú – Phụng Hiệp
Hậu Giang 
28/10/12
118.000.000
19
Xây Trường cấp 2 Phương Phú
Xã Phương Phú – Phụng Hiệp
Hậu Giang  – 
UTi tài trợ 
28/10/12
392.000.000
20
Sửa Trường Tiểu học Phương Phú
Xã Phương Phú – Phụng Hiệp
Hậu Giang  – 
UTi tài trợ 
28/10/12
140.000.000
21
Xây nhà cấp vốn
Nguyễn Văn Lâm – Hưng Khánh Trung A – Mỏ Cày Bắc – Bến Tre
23/12/12

buy estrace now – safe online pharmacy. estrace cream best price resource centre · worldwide retailer map · distributors & retailers · uk retailer map 

49.000.000
22
Cầu Long Hưng dài 28m rộng 2.2m
Hòa Minh Châu Thành –Trà Vinh
CTy Bình Minh giúp 70.000.000 đ
16/12/12
103.000.000
23
Xây nhà cấp vốn
Lê Thị Nga
Tây Yên 2 – An Biên – Kiên Giang
20/01/13
35.000.000
24
Cầu Tắc Lớn
dài 35m rộng 2.2m 
An Nhơn Châu Thành Đồng Tháp
Mitsui O.S.K Lines giúp 80.000.000
05/01/13
133.000.000
25
Cầu Đồng Tâm
dài 25m rộng 1,8m
An Trạch – Đông Hải – Bạc Liêu
02/02/13
100.000.000
26
Cầu Nhân ái
dài 32m rộng 1.8m
An Trạch – Đông Hải – Bạc Liêu
CTy Bình Minh giúp 26.000.000 đ
02/02/13
126.000.000
27
Xây nhà cấp vốn
Nguyễn Thanh Bình
Tân Phong – Giá Rai – Bạc Liêu
02/02/13
37.000.000
Tổng cộng
2.256.060.000
       
2. TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG & CHĂM SÓC THIẾU NHI: 

generic zyban online buy zyban

Stt
Quà tặng
Nơi tặng
Ngày
Trị giá
1
Quà tết
Mái ấm Thầy Giác Thuần Củ Chi
28/01/12
3.032.000
2
Tập viết 50 hs
Thái Bình Trung Vĩnh Hưng L.An
06/04/12
3.000.000
3
Tập viết 100 hs
Óc Eo – Thoại Sơn – An Giang
26/04/12
6.000.000
4
Tập viết 100 hs
Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre
27/04/12
7.300.000
5
Tập viết 50 hs
Thạnh Hải – Thạnh Phú – Bến Tre
06/05/12
3.000.000
6
Tập viết 100 hs
An Định – Mỏ Cày Nam – Bến Tre
20/05/12
6.000.000
7
Tập viết 50 hs
Thái Bình Trung Vĩnh Hưng L.An
27/05/12
3.000.000
8
Tập viết 50 hs
Mái ấm Kim Chi – Thủ Thừa L.An
27/05/12
4.300.000
9
Tập viết 200 hs
Tà Lài – Tân Phú – Đồng Nai
03/06/12
14.000.000
10
Quà 1/6 100 bé
Tà Lài – Tân Phú – Đồng Nai
03/06/12
7.000.000
11
Tập viết 20 hs
Chùa Thầy Tịnh Quảng Bình
03/06/12
1.400.000
12
Tập viết 150 hs
Tân Hưng – Ba Tri – Bến Tre
30/06/12
9.000.000
13
1 xe đạp
3 học bổng
Mỹ Thọ – Cao Lãnh – Đồng Tháp
3 hs nghèo cha mới mất
24/06/12
1.000.000
2.500.000
14
Tập viết 100 hs
Huyện Tân Biên – Tây Ninh
14/07/12
8.000.000
15
Tập viết 100 hs
Loan Mỹ Tam Bình – Vĩnh Long
14/07/12
7.800.000
16
Tập viết 150 hs
Phương Phú Phụng Hiệp H.Giang
05/08/12
9.000.000
17
Tập viết 100 hs
Thạnh Phú – Cầu Kè – Trà Vinh
26/08/12
5.750.000
18
Tập viết 100 hs
Thông Hòa – Cầu Kè – Trà Vinh
26/08/12
5.750.000
19
Tập viết 120 hs
Phước Chỉ – Trảng Bàng Tây Ninh
buy zoloft online from canada drugs, an online canadian pharmacy that offers free shipping on all orders of discount zoloft .

01/09/12
8.400.000
20
20 xe đạp
Phước Chỉ – Trảng Bàng Tây Ninh
01/09/12
16.000.000
21
Tập viết 230 hs
Châu Thành – Đồng Tháp
08/09/12
20.285.000
22
87 học bổng
Xã Phước Chỉ
Xã Phước Lưu
Trảng bàng Tây Ninh
22/09/12
26.100.000
23
Tập viết 150 hs
15.000.000
24
3 bộ vi tính
15.000.000
25
Tập viết 100 hs
Thành Thới B Mỏ Cày Nam B.Tre
25/09/12
18.000.000
26
100 học bổng
Q.9 TP.HCM
28/09/12
60.000.000
27
Trung thu 100 hs
Q.9 TP.HCM
28/09/12
7.800.000
28
Tập viết 250 hs
Phương Phú Phụng Hiệp H.Giang
28/10/12
13.750.000
29
Trung thu 500 trẻ
Lâm Hà – Bảo Lộc – Lâm Đồng
29/09/12
6.250.000
30
Tập viết 50 hs
Chùa Hưng Thạnh Tà Lài Đ.Nai
29/09/12
3.150.000
31
Tập viết 100 hs
Tân An Thạnh – Bình Tân V.Long
04/11/12
5.500.000
32
Tập viết 100 hs
Hòa Minh – Châu Thành Trà Vinh
16/12/12
5.500.000
33
Tập viết 100 hs
Hưng Khánh Trung A – Mỏ Cày Bắc – Bến Tre
23/12/12
5.500.000
34
Tập viết 100 hs
An Nhơn Châu Thành Đồng Tháp
05/01/13
10.000.000
35
10 xe đạp
An Nhơn Châu Thành Đồng Tháp
05/01/13
10.500.000
Tổng cộng
353.567.000
  
3.    CỨU TRỢ & KHÁM CHỮA BỆNH:
 

dapoxetine levitra dapoxetine buy online buy dapoxetine online

cheapest prices pharmacy. buy doxycycline fish . cheapest rates, doxycycline walmart price.

Stt
Nội dung
Nơi tặng
Ngày
Trị giá
1
Quà tết 92 phần
Người mù Q.Bình Thạnh TP.HCM
28/01/12
17.168.000
2
Hỗ trợ kinh phí
Hội người mù Q.3  TP.HCM
28/01/12
2.000.000
3
Quà tết 50 hộ
Óc Eo – Thoại Sơn – An Giang
31/01/12
12.541.000
4
Mổ ráp sọ
Chương Thị Kim Ngân Q.4 TPHCM
30.600.000
5
Cứu trợ 180 phần
Bệnh nhân Tân Biên Tây Ninh
Chosun Hàn Quốc thực hiện
13-14/7/12
9.954.000
6
Khám bệnh 200ng
20.000.000
7
Cứu trợ 50 hộ
NN da cam Tân Biên – Tây Ninh
14/07/12
10.515.000

buy amoxil online, amoxicillin dog chewable , chewable amoxicillin tablets no rx.

8
Khám chữa bệnh 1.000 người
Châu Thành – Đồng Tháp
08/09/12
47.785.000
9
Cứu trợ 140 người già
Châu Thành – Đồng Tháp
08/09/12
17.949.000
10
Chữa ung thư
Bé Đinh Hoàng Quỳnh Anh
Đảo Phú Quý Bình Thuận
12/09/12
14.900.000
11
Cứu trợ 50 hộ
Tà Lài – Tân Phú – Đồng Nai  cheapest prices pharmacy. buy dapoxetine online india. free delivery, levitra with dapoxetine online.
03/06/12
5.550.000
12
Cứu trợ 50 hộ
Hưng Khánh Trung A – Mỏ Cày Bắc – Bến Tre
13/11/12
12.500.000
13
Chữa thận
Đào Duy Tân – Daklak
26/10/12
10.000.000
14
Cứu trợ 50 hộ
Tân An Thạnh Bình Tân V.Long
04/11/12
9.100.000
Tổng cộng
220.562.000
 Tin: Vườn nhân ái