CT “XUÂN YÊU THƯƠNG” 1/2022

Có 7 chương trình các bạn thu xếp tham gia và ủng hộ nhé!
Trân trọng công đức chia sẻ khó khăn covid với bà con và học sinh vùng sâu!
Sẽ phát thư kêu gọi kinh phí ngày mai!
Liên hệ Mai 0916473742