BÁO CÁO QUỸ TẶNG NGƯỜI KHIẾM THỊ – KHUYẾT TẬT DỊCH COVY

Cảm ơn những tấm lòng đã kịp thời chia sẻ với Hội người mù Quận Bình Thạnh và người khuyết tật trong khó khăn dịch covy lần này. Chương trình đã tặng 70 người khiếm thị và 30 người khuyết tật tiền mặt 44.000.000đ theo báo cáo. Số dư quỹ 6.450.000đ sẽ kết chuyển sang Quỹ tặng quà công nhân các khu phong tỏa. Xin báo báo cáo cả nhà rõ! Kính chúc an lành và may mắn!