374. Khánh thành cầu FICO 2 – Cầu ĐT 164 xã Tân Phong – Thạnh Phú – Bến Tre