300. Trao học bổng mái ấm chùa Quan Âm Hội trăng rằm 2020 tại Đồng Nai